Algemeen
algemene informatie
Organisatie
organisatie & bestuurders
Contact
contact & adres info
Financieel
balans rapportage
Overig
donwloads & social media

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Experimentele Laboratorium Geneeskunde
Ook genoemd (handelsnaam)
SELG
Verkorte naam

St. Experimentele Laboratorium Geneeskunde

Profiel URL

http://www.selg.nl

Statutaire zetel

Amersfoort

KvK nummer

32148447

RSIN

820537986

Activiteiten

Het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek in de laboratoriumgeneeskunde.

Duidelijke beschrijving van doelstellingen

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de laboratorium geneeskunde en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Wijze waarop doel behaald wordt

De Stichting Experimentele Laboratorium Geneeskunde heeft als doelstelling het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de laboratorium geneeskunde. De stichting probeert aan deze doelstelling te voldoen middels het subsidieren van wetenschappelijk onderzoek en het faciliteren van kennisuitwisseling. Onder laboratorium geneeskunde wordt verstaan alle laboratoriumbepalingen die betrekking hebben op de diagnose en therapie van ziekte bij de mens. De stichting legt de focus voor het te subsidieren onderzoek op fundamenteel en translationeel onderzoek. Met de resultaten van het gesubsidieerde onderzoek hoopt de stichting een bijdrage te leveren aan een beter begrip van kennis die ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van laboratorium diagnostiek.

Subcategorie I

Gezondheidsfonds

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden

3

Bestuurders

Dr. R. Baumgarten
Voorzitter & penningmeester 

Dr. P.B. Berendes
Secretaris

Mevr. E.M.L. Smets
Lid
 

Is er een directie/ dagelijks bestuur

Nee

Is er een persoon in dienst?

Nee

Is er een raad van commisarissen/toezicht?

Nee

Contact informatie

Bezoekadres

n.v.t.

Postadres

Prins Willem-Alexanderlaan 8
3818 ZM Amersfoort 

E-mail adres

info@selg.nl

WWW adres

www.selg.nl

Financieel

Balans en de staat van de baten en lasten 2015

Rapport inzake jaarstukken 2015.

Download PDF
Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Overig

Actueel verslag activiteiten

Op 5 november 2010 is de stichting een schenkingsovereenkomst aangegaan ten gunste van de Stichting Katholieke Universiteit, afdeling Fysiologie, van het UMC St. Radboud. De schenking is ingezet voor onderzoek met de projecttitel 'Lithium-induced Nephrogenic Diabetes Insipidus: From susceptibility to cause'. Dit onderzoek loopt. 

Doelgroep

Algemeen

Werelddeel

Alleen in Nederland